Εταίροι

Γενικός Επικεφαλής του έργου 1 (LP1) Λεπτομέρειες

Όνομα ινστιτούτου στα Αγγλικά

Aristotle University Of Thessaloniki-Special Account For Research Funds-School Of Medicine

Όνομα ινστιτούτου στη μητρική γλώσσα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνάς-Τμήμα Ιατρικής

Διακριτικός τίτλος

ΑΠΘ

Νομικό καθεστώς

Δημοσίου δικαίου

Νομικός αντιπρόσωπος

Θεόδωρος Λαλόπουλος

Θέση του νομικού αντιπροσώπου στο έργο

Αντιπρύτανης, Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Πρόσωπο επικοινωνίας του προγράμματος

Email

Telephone

Mobile

Αριστείδης Κριτής Αν. Καθ. Φυσιολογίας                

kritis@med.auth.gr

+30 2310-999007

+30 6944261779

Διαχειριστής έργου

Αριστείδης Κριτής Αν. Καθ. Φυσιολογίας

Διαχειριστής οικονομικών

Γεωργία Πετρίδου

Διεύθυνση

ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου, Τ.Κ. 54636

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός NUTS III

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

+30 2310-995140

e-mail

research@rc.auth.gr

website

www.auth.gr, www.rc.auth.gr

 


Επικεφαλής 2 (LP2) Λεπτομέρειες

Όνομα ινστιτούτου στα Αγγλικά

"St.Kliment Ohridski" University -  Higher Medical School – Bitola

Όνομα ινστιτούτου στη μητρική γλώσσα

Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Висока Медицинска Школа - Битола

Διακριτικός τίτλος

UKLO

Νομικό καθεστώς

Δημοσίου δικαίου

Νομικός αντιπρόσωπος

Prof. Sasho Korunovski, PhD

Θέση του νομικού αντιπροσώπου στο έργο

Αντιπρύτανης

Πρόσωπο επικοινωνίας του προγράμματος

Prof. Dr. Petar Stefanofski

Διεύθυνση

Bulevar 1 maj bb Bitola

Χώρα

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

Κωδικός NUTS III

Pelagonia

Τηλέφωνο

+ 389 47 223 788 , +389 47 253268

e-mail

pstefanovski@hotmail.com

website

www.uklo.edu.mk, www.vmsb.uklo.edu.mk